ఎముకలు

నిద్ర తగ్గితే... ఎముకలు నుగ్గు

‘‘నిద్ర వల్ల జీవక్రియలన్నీ సజావుగా జరిగి, మొత్తం శరీర వ్యవస్థ అంతా ఆరోగ్యంగా, దృఢంగా ఉంటుంది. ఆ నిద్రే కరవైతే ఎముకల్లోని లవణ సాంద్రత (బోన్‌ మినరల్‌ డెన్సిటీ) తగ్గిపోయి, ఎముకలు గుల్లబారిపోయి ఆస్టియోపొరోసిస్‌ అనే సమస్య తలెత్తుతుందని అమెరికాలోని

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 8