థైరాయిడ్ సమస్యలు

థైరాయిడ్‌ ‘బరువు’ తగ్గే డైట్‌ ఉందా...?

హలో డాక్టర్‌! నాకు పి.సి.ఓ.డి, థైరాయిడ్‌ సమస్యలు ఉన్నాయి. బరువు పెరుగుతున్నాను. మూడు నెలల్లో కనీసం ముప్ఫై నుంచి ముప్ఫై అయిదు కిలోలు తగ్గే ఆహారం చెప్పండి...

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 2