శృంగార సమస్యలకు సమాధానాలు

ఈ అవమానాలు ఎంతకాలం?

డాక్టర్‌! మాకు పెళ్లై మూడేళ్లు. ఇంతవరకూ పిల్లలు కలగలేదు. నాకు స్పెర్మ్‌ కౌంట్‌ తక్కువగా ఉందని పరీక్షల్లో తేలింది. హకీమ్‌ దగ్గర చికిత్స కూడా తీసుకున్నాను. అయినా ఫలితం లేదు. దాంతో మా ఆవిడ, అత్తగారు నేను నపుంసకుడిని అనీ,

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 8