అన్ని ఫ్లూ వైర్‌సలకు ఒకే మందు!

26-10-2019: అన్ని రకాల ఫ్లూ వైర్‌సలను నిరోధించేందుకు అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు కొత్త యాంటీ బయాటిక్‌ను కనుగొన్నారు. దాని పేరు 1జీ01. 2017లో ఫ్లూ జ్వరంతో ఆస్పత్రిలో చేరిన ఒక రోగి శరీరంలో దీనిని గుర్తించారు. ఎలుకలపై పరిశోధనలు నిర్వహించగా ఈ యాంటీ బయాటిక్‌ మనుషుల్లో సోకే ఫ్లూ వైర్‌సలు సహా 12 రకాల వైర్‌సలను నిరోధించింది. మొదట ఎలుకలకు ఫ్లూ వైర్‌సలు ఎక్కించి 3 రోజుల తర్వాత యాంటీ బయాటిక్‌ ఇవ్వగా అది సమర్థంగా పనిచేసింది. తాజా పరిశోధనల దృష్ట్యా భవిష్యత్తులో అన్ని రకాల ఫ్లూ వైర్‌సలకు ఒకే మందు తయారు చేస్తామని శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు.