కళ్లు

కళ్ల తాజాదనం కోసం..

ఉదయం నిద్ర లేచి అద్దంలో చూసుకుంటే ఒక్కోసారి కళ్లు వాచినట్టుగా ఉంటాయి. రాత్రిపూట నిద్ర చాలకపోవడం, ఎలర్జీ వల్ల అలా జరుగుతుంది. అప్పుడు చల్లని నీటితో ముఖం కడుక్కున్నా లేదా..

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 5