డెంగ్యూ, మలేరియా

ఈ జ్వరాలకు మందు.. ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు

ఒళ్లు కాలిపోయేంత జ్వరం! భరించలేని కీళ్ల నొప్పులు, ఒంటి నొప్పులు! ఇంతలా బాధించే డెంగ్యూ, చికున్‌గున్యాలకు ప్రత్యామ్నాయ వైద్య విధానాల్లో అద్భుతమైన నివారణ చికిత్సలు ఉన్నాయి!

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 2