పిల్లల డాక్టర్లు

Dr Mahendar Reddy Children Specialist

Address: SBH Rd, Snehapuri Colony, LB Nagar, Hyderabad, Telangana 500074
Phone:092912 06426

======================================
Innova Children's Heart Hospital
Address: #12-5-30, White House, Tarnaka - Moula Ali Road, South Lalaguda, Hyderabad, Telangana 500017
Phone:040 2700 7272
======================================

Dr P. Avinash
Address: 6-3-595/51 (549), Padmavathi Nagar Colony, Kairatabad West, Venkataraman Colony, Hyderabad, Telangana 500004
Phone:098660 07203
======================================

Pediacare(a unit of Balaji child care center) Dr.Niranjan Rao
Address: Road Number 2, BNR Colony, Venkat Nagar, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh 500034
Phone:098488 83822
======================================

Children`s Clinic
Address: Santosh Nagar, Near Rajagiri Theatre, Santosh Nagar, Hyderabad, Telangana 500059
Phone:040 2453 3883
======================================

Dr Nitin Chandra Mathur
Address: No.5-9-192/21, Chirag Ali Lane, Abids, Hyderabad, Telangana 500001
Phone:040 2465 8212
======================================

Rainbow Children’s Hospital 
Address: 22, Road No. 4, (Old Road No. 10), Karvy Lanes, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana 500034
Phone:1800 2122
======================================

Sunita Childrens Hospital 
Address: Shop No. 82, Opposite Rose Gardens, Sagar Road, Santosh Nagar, Hyderabad, Telangana 500059
Phone:040 2407 2956
======================================

Krishna Children's Hospital 
Address: Door No. 11-5-423/B, Bazarghat, Niloufer Road, Lakdikapul, Hyderabad, Telangana 500004
Phone:040 6683 8383
======================================

Hope Children's Hospital 
Address: 5-9-24/81, Lake Hill Road, Basheer Bagh, Hyderabad, Telangana 500463
Phone:040 6606 9000
======================================
Dr. Arun Jaiswal 
Address: 8-2-175, Red Cross Road, Regimental Bazaar, Shivaji Nagar, Secunderabad, Telangana 500003
Phone:040 2770 2165
======================================

Lotus Children´s Hospital 
Address: HIG No.15, JNTU, Jawaharlal Nehru Technological University, Hi tech City Road, KPHB, Hyderabad, Telangana 500071
Phone:040 4040 6666
======================================

Dr G Ram Mohan Reddy Clinic
Address: Shop Number 5, Elephant House, 2nd Floor, Ameerpet Cross Road, Opposite Swathi Medicals, Hyderabad, Telangana 500016
Phone:040 2340 3636
======================================
DR.Bhagirath Raj
Address: Gowlipura Rd, Lal Darwaza, Hyderabad, Telangana 500065
Phone:092465 24783
======================================

Dr.Karra Ramesh Reddy - Child Specialist
Address: Ordinance Rd, Safilguda, Malkajgiri, Secunderabad, Telangana 500047
Phone:099666 12345
======================================

Anuhya Child Clinic - Dr. C. N. Reddy 
Address: 1-9-326, Adikmet Rd, Vidya Nagar, Ramnagar Gundu, Vittal Nagar, Adikmet, Hyderabad, Telangana 500044
Phone:040 2764 5296
======================================

Manish Gour Dr 
Address: I St Floor, Prannam Hospital, Megahill Complex, Miyapur, Above Andhra Bank, Miyapur, Hyderabad, Telangana 500050
Phone:040 2304 4713
======================================

Dr Asha Gupta 
Address: Beside Big C, Punjagutta Main Road, Hyderabad, Telangana 500082
Phone:040 2331 2636
======================================
Janapareddy Hospitals - Mother & Child
Address: 26/A, Near Diamond Point, Sikh road, Sikh village,, Secunderabad, Telangana 500009
Phone:040 4014 7474
======================================