అందమే ఆనందం

ఎసెన్షియల్‌ ఆయిల్స్‌!

సౌందర్య చికిత్సలో ఎసెన్షియల్‌ ఆయిల్స్‌ది ప్రధాన పాత్ర! కాబట్టే చర్మ సంరక్షణ చికిత్సల్లో ఈ నూనెలను విరివిగా వాడుతూ ఉంటారు. ప్రధానంగా కొన్ని నూనెల్లో చర్మ సమస్యలను సరిదిద్దే గుణాలు ఉంటాయి.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 17