చర్మం

చర్మంపై ముడతలా ?

వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ చర్మంపై ముడతలు ఎవరికైనా సహజం. ప్రధానంగా ముఖంపై నుదురూ, కళ్ళకింద నోటికి ఇరువైపులా సన్నని ముడతలతో మొదలై క్రమేపీ అవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. దీనివల్ల కొన్నిసార్లు మన చర్మం రంగును

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 7