చర్మం

ముఖ సౌందర్యానికి బ్యూటి టిప్స్

నిమ్మరసం : ఇందులో యాంటీసెప్టిక్‌ గుణాలుంటాయి. దీనిలో ఉండే సిట్రికాసిడ్‌ స్కిన్‌ పీహెచ్‌ బ్యాలెన్స్‌ను రీస్టోర్‌ చేస్తుంది. నిమ్మరసాన్ని యాసి్ట్రంజెంట్‌గానూ ఉపయోగిస్తారు.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 6