చర్మం

మృదువైన చర్మానికి..

టాన్‌ నుంచి చర్మాన్ని శెనగపిండి కాపాడుతుంది. చర్మంలోని మృతకణాలను తొలగిస్తుంది. అంతేకాదు చర్మాన్ని మృదువుగా... మెరిసేలా చేస్తుంది. అందుకే శెనగపిండిలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పేస్టులా చేసి చర్మం దెబ్బతిన్నచోట పూసి 20 నిమిషాలు

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 6