ఎముకలు

మందుల్లేకుండానే...మాయం

ఎక్కడికక్కడ కీళ్లు బిగుసుకుపోతే ఏమవుతుంది? కీళ్లు అరిగిపోవడం మొదలవుతుంది. దీనికి విరుగుడు అనుకుని వెంటనే వాకింగ్‌, జాగింగ్‌కూ సిద్ధమైపోతే, కీళ్లు ఒత్తిడికి లోనై ఆ ఆరగడం మరీ ఎక్కువవుతుంది. అందువల్ల కండరాలు, కీళ్లు బిగుసుపోకుండా అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 7