ఎముకలు

కీళ్లు... కిర్రు కిర్రు!

అరిగిన టైరు మార్చినంత సులువుగా కీళ్లు మార్చుకోవచ్చు అనుకుంటాం! కానీ అవి అరగకుండా నియంత్రించే మార్గాల గురించి పట్టించుకోం! అందుకు దారితీసే కారణాలు తెలుసుకుని, అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తే.... పది కాలాలపాటు కీళ్లను పదిలంగా కాపాడుకోవచ్చు!

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 8