ఎముకలు

ఆస్టియో పోరోసిస్‌ అతివలకేనా?

కొన్ని రకాల సమస్యలను ఆడవాళ్లకే ఆపాదిచడం అనాదిగా అలవాటైపోయింది. ముఖ్యంగా ఆస్టియో పోరోసిస్‌ వంటి జబ్బులు మగాళ్లను తాకే అవకాశమే లేదన్నట్లు కొందరు మాట్లాడుతూ...

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 7