ఎముకలు

ఎముకల దృఢత్వానికి

ఎముకల దృఢత్వానికి కాల్షియం చాలా అవసరం. అంతేకాదు... కండరాలు, నరాల వ్యవస్థ సరిగ్గా పనిచేయాలంటే కాల్షియం అవసరం చాలా ఉంటుంది. డైట్‌లో ఇవి ఉండేలా చూసుకోవడం ద్వారా కాల్షియం తగినంత లభించేలా చూసుకోవచ్చు.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 5