సాధారణ వ్యాధులు

ఆ సమస్యపై చైతన్యం తీసుకొస్తా!

‘‘ప్రతి స్త్రీకి ప్రకృతి ప్రసాదితం రుతుక్రమం. అయితే చాలా దేశాల్లో అవగాహన లేక వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత కొరవడుతోంది. ఎప్పుడైతే రుతుక్రమ సంబంధిత పరిశుభ్రత లోపిస్తుందో.. అప్పుడు మహిళల్లో పలు జబ్బులు వస్తున్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆ సమస్య

పూర్తి వివరాలు