సాధారణ వ్యాధులు

మార్నింగ్ సిక్‌నెస్ మంచిదే

ఆంధ్రజ్యోతి,జనవరి 26: గర్భవతులు ఎదుర్కొనే ఈ సమస్య వారికి చాలా మంచి చేస్తుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు. మార్నింగ్‌ సిక్‌నెస్‌ ఎదుర్కొనే గర్భవతుల్లో గర్భవిచ్ఛిత్తి

పూర్తి వివరాలు