థైరాయిడ్ సమస్యలు

హైపోథైరాయిడిజం సమస్యకు హోమియో వైద్యం

థైరాయిడ్‌ గ్రంధి సీతాకోకచిలుక ఆకారంలో గొంతు భాగంలో ఉంటుంది. ఈ గ్రంధి పిట్యూటరి గ్రంధి యొక్క ఆధీనంలో ఉంటుంది. థైరాయిడ్‌ గ్రంధిలో ముఖ్యంగా రెండు తేడాలను చూస్తాం

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 1