శృంగార సమస్యలు

దృష్టి దాటిన లోపలి దృశ్యం

దృశ్యం మనుషులను కదిలిస్తుంది. అయితే కదిలే ప్రతి దృశ్యాన్నీ భద్రపరుచుకోవాలన్న ఆరాటం.. భవిష్యత్తును అదృశ్యశక్తుల చేతుల్లో పెడుతోంది. స్నేహం, ప్రేమ చివరకు శృంగారాన్ని కూడా స్మార్ట్‌ ఫోన్లో బంధించే పోకడలు చివరకు విషాదాన్ని మిగులుస్తున్నాయి. పడక గదిలో సన్నిహితంగా గడిపిన దృశ్యాలు.. లక్షల మొబైల్స్‌లోకి చేరి..

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 4