శృంగార సమస్యలు

స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో వీర్య నాణ్యత పరీక్ష

వీర్య నాణ్యతను పరీక్షించేందుకు ఓ వినూత్న పరికరాన్ని శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ధి చేశారు. ఇది స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఆధారంగా పనిచేస్తుందని చెప్పారు. ప్రపంచంలో చాలా దేశాల్లో సంతానసాఫల్య పరీక్షలు ఇప్పటికీ అందుబాటులో లేవు.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 4