శృంగార సమస్యలు

సొరకాయతో లైంగిక శక్తి

శరీరంలోని జీవక్రియలన్నీ సవ్యంగా పనిచేసినప్పుడే లైంగిక వ్యవస్థ బలంగా ఉంటుంది. సొరకాయలో జీవ కియ్రల్ని క్రమబద్ధం చేసే అంశాలు పుష్కలంగా ఉండడం వల్ల ఇది పురుషుల పాలిట వరమయ్యింది. దీనివల్ల వీర్యవృద్ధి, లైంగిక శక్తి పెరగడంతో పాటు మరోన్నో ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 4