సీజనల్

చలికాలంతో ఈ .జబ్బులతో జాగ్రత్త సుమా..

జలుబు చేసిందని వైద్యుల దగ్గరకువెళ్లొచ్చానంటే నవ్వే వాళ్లే ఎక్కువ!ముక్కుకు విక్స్‌ రుద్దుకుని,టాబ్లెట్‌ మింగితే సరిపోతుందిగా!అని ఉచిత సలహా ఇచ్చే వాళ్లూ ఉన్నారు!అయితే

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 6