శృంగార సమస్యలకు సమాధానాలు

తన కండిషన్లకు ఒప్పుకుంటేనే కార్యానికి ఒప్పుకుంటానంటోంది

డాక్టర్‌! నాకు పెళ్లై ఏడాది దాటింది. మొదట్లో ఇద్దరం మా లైంగిక జీవితాన్ని ఎంతో ఆనందంగా కొనసాగించాం. అయితే గత కొంతకాలంగా పడగ్గదిలో, తన కండిషన్లకు ఒప్పుకుంటేనే కార్యానికి ఒప్పుకుంటానని బెదిరిస్తోంది.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 7