శృంగార సమస్యలకు సమాధానాలు

ఎంత సెక్స్‌ ఆరోగ్యకరం?

డాక్టర్‌! మాకు కొత్తగా పెళ్లైంది. అయితే ఎంత తరచుగా సెక్స్‌లో పాల్గొనాలనే విషయంలో మా దంపతులిద్దరికీ ఎన్నో అనుమానాలున్నాయి. తరచుగా పాల్గొనటం ఆరోగ్యకరం అని ఆయన అంటున్నారు. వారంలో రెండు సార్లు పాల్గొన్నా ఫర్వాలేదనేది నా అభిప్రాయం. అసలు సెక్స్‌కు పరిమితులున్నాయా?

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 2