శృంగార సమస్యలకు సమాధానాలు

మేము శారీరకంగా కలిసిన ప్రతిసారీ

డాక్టర్‌! నాకు వైట్‌ డిశ్చార్జ్‌ సమస్య ఉంది. ఆయనకు మధుమేహం ఉంది. అయితే మేము శారీరకంగా కలిసిన ప్రతిసారీ ఆయన శిశ్నం పగిలి ఇన్‌ఫెక్షన్‌ తలెత్తుతోంది. మందులు వాడినప్పుడు

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 8