శృంగార సమస్యలకు సమాధానాలు

కోరికలు తగ్గడానికి ఊబకాయమే కారణమా?

మాకు పెళ్లయి రెండేళ్లు. పెళ్లికి ముందు వరకూ సన్నగా ఉన్న మా వారు పెళ్లయ్యాక బాగా లావయ్యారు. బరువు పెరిగిన తర్వాత లైంగిక వాంఛలు కూడా క్రమంగా తగ్గిపోయాయి...

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 5