శృంగార సమస్యలకు సమాధానాలు

ఆయన ధోరణి మారదా?

డాక్టర్‌! నాకు పెళ్లయి 6 ఏళ్లు. మొదటి రాత్రి ఆయన నా దగ్గరకు రాలేదు. వైద్యులకు చూపించాం. వయాగ్రా మాత్రలు వాడిన తర్వాత ఒకే ఒక్కసారి లైంగికంగా కలిశాం. దాంతో నేను గర్భం దాల్చాను. ఆ తర్వాత ఇప్పటి వరకూ తిరిగి కలిసింది లేదు.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 7