శృంగార సమస్యలకు సమాధానాలు

వేసవిలో ఈ ఇబ్బంది సహజమేనా?

వేసవిలో వాతావరణంలో పెరిగే వేడి ప్రభావం వీర్యం మీద ఉంటుంది. మిగతా కాలాలతో పోలిస్తే వేసవిలో ఎంతోకొంత స్పెర్మ్‌ కౌంట్‌ తగ్గడం సహజమే! ఇంటిపట్టున లేదా ఆఫీసుల్లో ఎక్కువ సమయం..

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 6