శృంగార సమస్యలు

కాదనడానికి... కారణాలు అనేకం

కొన్నిసార్లు పురుషుడూ ఆమెను దూరంగా పెడుతుంటాడు. అదంతా, ఆమె పట్ల అయిష్టతను తెలిపే మార్గమని అనుకుంటాడు. లేదంటే, తనలోని లైంగికపరమైన లోపాల్ని దాచుకోడానికి ఆ ముసుగు వేసుకుంటాడు. ఆలూమగల లైంగిక వాంఛల విషయంలో సమతౌల్యం లోపించడమూ ఈ సంక్షోభానికి కారణమే.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 8