ఇతర వ్యాధులు

మాయదారి జబ్బు మెండికేస్తోంది

నగరం మీద క్షయ మళ్లీ దాడి చేస్తోంది. జబ్బు నిర్ధారణలో ఆలస్యం, మందుల వాడడంలో నిర్లక్ష్యం కారణంగా వేగంగా విస్తరిస్తోంది. జబ్బు కొన్ని సార్లు మందులకు కూడా నయం కాకుండా రోగిని ముప్పుతిప్పలు పెడుతోంది. ఫలితంగా

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 7