ఇతర వ్యాధులు

కఫం తగ్గాలంటే..

శరీరంలోని అంతర్భాగాల పొరల్లో ఊరే ద్రవం ఒక్కోసారి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది క్రిమి సంబంధిత సమస్యలకు లోనైనప్పుడు ఆ ద్రవం గట్టిగా, జిగటగా మారుతుంది. దీనివల్ల కఫ్ సంబంధితమైన సమస్యలు తలెత్తుతాయి

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 8