ఇతర వ్యాధులు

మృత్యువును దగ్గర చేసే ఒంటరితనం

ఒంటరిగా ఉండడం, నలుగురితో కలవకపోవడం వంటి కారణాలు వ్యక్తులును మృత్యువుకు చేరువ చేస్తాయని అంటున్నారు అమెరికా పరిశోధకులు. రెండు దఫాలుగా నిర్వహించిన పరిశోధనల్లో..

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 10