ఊబకాయం

వారసత్వ శాపం!

వారసత్వంగా ఆస్తులు వస్తాయి, అంతుబట్టని రోగాలూ వస్తాయి. ఊబకాయం కూడా వారసత్వంగా సంక్రమిస్తోందని చెబుతున్నారు పరిశోధకులు. భారతదేశంలో దాదాపు మూడు కోట్ల మంది చిన్నారులు ఊబకాయంతో బాధపడుతున్నారని

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 2