ఊబకాయం

రొట్టెలు, చపాతీలు మంచివా? కొర్ర బియ్యం మంచిదా?

మనం ఏ రకమైన ఆహారం తీసుకుంటున్నామన్నది ఎంత ముఖ్యమో, ఎంత పరిమాణంలో తీసుకుంటున్నామన్నదీ అంతే ముఖ్యం. చపాతీలు, గోధుమ నూక (దలియా), జొన్న రొట్టెలు..

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 10