ఊబకాయం

స్థూలకాయానికి ‘ప్రకృతి ఔషధం’

స్థూలకాయాన్ని తగ్గించేందుకు భారత శాస్త్రవేత్తలు ‘ప్రకృతి ఔషధాన్ని’ కనుగొన్నారు. కొవ్వులను కరిగించే (యాంటీహైపర్‌కొలెస్ట్రాలిమిక్‌) గుణం కలిగిన సముద్రపు నాచు నుంచి ‘కాడల్మిన్‌ టీఎం’ అనే ఔషధాన్ని తయారుచేశారు. ఈ ఔషధం స్త్రీలల్లో కనిపించే డైస్లిపిడిమియా

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 2