ఊబకాయం

బరువు తగ్గకపోవడానికి కారణం ఏంటి?

డాక్టర్‌! నా వయసు 28. ఈ మధ్యనే కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరాను. అయితే సాయంత్రం ఇంటికి చేరే సమయానికి నీరసం ఆవరిస్తోంది. ఉద్యోగంలో చేరకముందు వరకూ క్రమం తప్పక వ్యాయామం చేసేవాడిని.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 10