మానసికం

ప్రేమ వివాహం... అయినా ఎందుకిలా?

నా వివాహమై నాలుగు నెలలయ్యింది. ప్రేమపెళ్లి. అయినా నాకు, నా భార్యకు ఏదో ఒక గొడవ. తనే నాకు ప్రపోజ్‌ చేసి పెళ్లి చేసుకుంది. అయినా ప్రతి విషయం సమస్యగా మారుస్తుంది. ఎందుకిలా? ఏం చేయాలి?

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 9