కిడ్నీ, లివర్ సమస్యలు

కిడ్నీ స్టోన్స్‌ నివారణ సులభం

ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ‘కిడ్నీ స్టోన్స్‌’ అనేది చాలా ఎక్కువ మందిని వేధిస్తున్న సమస్య. ఎన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కొందరి కిడ్నీల్లో తరుచూ రాళ్లు ఏర్పడుతూనే ఉంటాయి. శస్త్రచికిత్స

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 3