హోమియోపతి

హార్మోన్‌ సమస్యలకు హోమియో పరిష్కారం

మనిషి జీవించటానికి శ్వాస ఎంత ముఖ్యమో మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే శరీరంలో ఉత్పత్తి అయ్యే హార్మోన్లు అంతే ముఖ్యం. గర్భాశయంలో పిండముగా ఏర్పడినప్పటి నుంచి మనిషి కాలం తీరేంతవర కు శరీరము మీద హార్మోన్ల ప్రభావము ఉంటుంది....

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 4