హోమియోపతి

హోమియోకేర్‌లో ఆస్తమాకు సరైన వైద్యం

ఊపిరితిత్తులకు సంభందించిన వ్యాధులలో ముఖ్యమైనది ‘ఆస్తమా’. దీని ప్రభావం రోగి శరీరంపైనే కాకుండా, వారి మానసిక, సామాజిక పరిస్థితులను సైతం దెబ్బతీసే విధంగా ఉంటుంది.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 7