హృదయం పదిలం

కుంగిన గుండెకు ఉత్తుత్తి మాత్రల ఊరట

‘‘గాయమైతే మాసిపోదు.. పగిలిపోతే అతుకు పడదు.. మనసు గతి ఇంతే.. మనిషి బతుకింతే’’ ..అన్నారు మనసు కవి ఆత్రేయ ఒక పాటలో. కవితాత్మకంగా ఆయనలా చెప్పారుగానీ.. ప్రేమలో విఫలం కావడం వల్లనో మరేదైనా కారణం చేతనో కుంగిన గుండెను ప్లాసిబో మాత్రలతో కుదుటపరచవచ్చని యూనివర్సిటీ

పూర్తి వివరాలు