హెల్త్ టిప్స్

గురక పెడుతున్నారా?

గుండెపోటుతో నిద్రలోనే ప్రాణం పోయిన సంఘటనలలో స్లీప్‌ ఆప్నియా జరిగి ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ. అయితే గుండెపోటే ప్రధాన కారణంగా తేలినప్పుడు, అందుకు కారణమైన స్లీప్‌ ఆప్నియా మీదకు దృష్టి మళ్లదు.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 31