ప్రధానాంశాలు

ప్రసవ వేదన

ఆ గ్రామం నుంచి బయటకు వెళ్లాలంటే గెడ్డలో నుంచే ప్రయాణించాలి. వర్షాకాలంలో నిత్యం నరకయాతన అనుభవిస్తున్న విజయనగరం జిల్లా పాచిపెంట మండలం ఈతమానువలస గ్రామస్థుల కష్టాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 130