ప్రధానాంశాలు

మో‘కీలు’ మార్పిడి మరింత సులభం

మోకాలు కీలు మార్పిడి లో సమస్యలను అధిగమించేందుకు యూకే తరహా పాక్షిక శస్త్ర చికిత్సలను నగర వైద్యులు అందుబాటులోకి తెచ్చారు. కీలు మార్పిడిలో ప్రస్తుతం అన్ని వయస్సుల వారికి కీలును తొలగించి ఇంప్లాంట్‌ను అమర్చుతున్నారు.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 51