ప్రధానాంశాలు

తనయుడికి తండ్రి పునర్జన్మ

తన రక్తమాంసాలను కరిగించి కొడుక్కి ప్రాణం పోసిన ఓ తండ్రి.. రక్తమూలకణాన్ని దానం చేసి మరోసారి పునర్జన్మ ప్రసాదించాడు. నాలుగు లక్షల మందిలో ఒకరికి వచ్చే అరుదైన వ్యాధి ‘ఫ్యాన్కోని ఎనీమియా’ కుమారుడికి రావడంతో ఆ తండ్రి కుమిలిపోయాడు. తోటి పిల్లలతో కలిసి ఆడుకోవాల్సిన వయసులో వ్యాధితో పోరాటం,

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 64