ప్రధానాంశాలు

తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారులకు ఈ గవర్నెన్స్‌ అవార్డు

బెస్ట్‌ ఈ గవర్నెన్స్‌ స్టేట్‌ అవార్డు ఆఫ్‌ రికగ్నేషన్‌ (హెల్త్‌ అండ్‌ వెల్‌ బీయింగ్‌) విభాగంలో నిహిలెంట్‌ ఈ గవర్నెన్స్‌ అవార్డును తెలంగాణ...

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 73