ఆరోగ్య రహస్యాలు

ఇన్ఫెక్షన్లను పసిగట్టే స్మార్ట్‌ఫోన్‌ రీడర్‌

వైరల్‌, బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్లను పసిగట్టే అతి చిన్న స్మార్ట్‌ఫోన్‌ రీడర్‌ను పరిశోధకులు తయారు చేశారు. దీని ద్వారా గవదబిళ్లలు, తట్టు, హెర్ప్స్‌ వంటి 12 రకాల వ్యాధులను..

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 31