ఆరోగ్య రహస్యాలు

కొద్దిపాటి శారీరక శ్రమతోనూ సంతోషమే

కొద్దిపాటి శారీరక శ్రమకూడా మానసిక ఆరోగ్యంపై సానుకూల ప్రభావంచూపి సంతోషాన్ని పెంచుతుందని తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. మానసిక ఆరోగ్యానికి, సంతోషంగా ఉండడానికి చెమటోడ్చేలా కష్టపడాల్సిన అవసరంలేదని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 3