ఆరోగ్య రహస్యాలు

తాగుడు మాన్పించే ‘లవ్‌ హార్మోన్‌’

‘లవ్‌ హార్మోన్‌’ ఆక్సిటోసిన్‌ ప్రేమానుభూతులు పెంపొందించేందుకే కాదు.. తాగుడు మాన్పించేందుకూ దోహదపడుతుందని అంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. వాస్తవానికి మనిషిలో ప్రేమ...

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 71