హెయిర్

జుట్టుకు కేరింత!

గోరింటాకులో పలు ఔషధ గుణాలు పుష్కలం. అందుకే రోగ్య.. సౌందర్య ఉత్పత్తుల తయారీలో దాన్ని అంతలా వాడుతున్నారు. ముఖ్యంగా కేశసంరక్షణలో గోరింటాకు పాత్ర వెలలేనిది. జుట్టును కాంతిమంతంగా, ఆరోగ్యవంతంగా చేయటంలో దానికదే సాటి!

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 4