ఆహారం

ప్రొటీన్‌లో ఏది మేలు?

అత్యంత వేగంగా శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడంలో నిజానికి, కార్బోహైడ్రేట్లను మించినవే లేవు. కాకపోతే అంతే వేగంగా ఆ శక్తిని ఖర్చుచేసే శరీర శ్రమ కూడా ఉండాలి. ఆ శ్రమే లేకపోతే కార్బోహైడ్రేట్లు...

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 24