ఆహారం

నిద్రలేమితో జలుబా?

‘‘మందులు వేసుకుంటే 7 రోజుల్లో, వేసుకోకపోతే వారం రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది’’ అంటూ జలుబును ఒక అంతుచిక్కని వ్యాధిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అలా చెప్పుకోవడానికి బలమైన కారణాలే ఉన్నాయి.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 25