ఫిట్‌నెస్

ఆరోగ్యం... మరింత స్మార్ట్‌గా!

చేతికి స్మార్ట్‌వాచ్‌ పెట్టుకుని ఎంత దూరం నడిచారో చూసుకుంటారు. ఫిట్‌నెస్‌ బ్యాండ్‌ తగిలించుకొని ఎన్ని కేలరీలు ఖర్చు చేశారో చెక్‌ చేసుకుంటారు. హార్ట్‌రేట్‌ ఎంతుందో చూసుకొని మురిసిపోతారు. ఈ టెక్నాలజీ అద్భుతం అనుకుంటున్నారు కదూ!

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 13