ఫిట్‌నెస్

వ్యాయామం చేస్తూ సెల్‌ ఫోన్‌ వాడొచ్చా?

జాగింగ్‌కు బయలుదేరే ముందు ఫోన్‌ ఇంట్లోనే పెట్టి వెళ్లండి.. వీలు కాదంటారా, పోనీ వ్యాయామం చేస్తున్నంతసేపూ స్విచాఫ్‌ చేయండి. ఎందుకంటే.. ఓ వైపు ఆరోగ్యంకోసం నడుస్తూ, మరోవైపు సెల్‌ఫోన్‌పై దృష్టి సారించడంవల్ల వ్యాయామంతో చేకూరే ప్రయోజనాలను

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 6