ఫిట్‌నెస్

వ్యాయామానికి బ్రేక్‌ పడితే?

పని ఒత్తిడి కావచ్చు. ప్రయాణాలు ఎక్కువై కావచ్చు. బలమైన గాయాల వల్ల కావచ్చు ఒక్కోసారి రోజువారి వ్యాయామాలకు దీర్ఘకాల అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. అయితే, ఆ తర్వాత ఎప్పుడో పరిస్థితులు అనుకూలించి తిరిగి వ్యాయామాలు ప్రారంభించాలనిపించవచ్చు

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 11