ఫిట్‌నెస్

అంత నడక మంచిది కాదట

రోజుకి పదివేల అడుగులు నడిస్తే ఆరోగ్యంగా ఉంటారన్న మాట అబద్ధమని అంటున్నారు పరిశోధకులు. రోజులో ఇన్ని వేల అడుగులు నడవడం వలన క్యాలరీలు ఖర్చు కావడం తప్ప మరే ప్రయోజనం ఉండదని

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 7