ఫిట్‌నెస్

జిమ్‌ చేస్తున్నారా..?

సాధారణంగా వర్కవుట్‌ చేసిన తర్వాత రోజు ఒంటి నొప్పులు వేధిస్తాయి. కానీ వర్కవుట్‌ అలవాటు అయ్యే వరకే ఈ నొప్పులన్నీ! అలాకాకుండా రోజుల తరబడి నొప్పులు వేధిస్తున్నాయంటే, మీరు తీసుకునే డైట్‌ సరిగా లేదని అర్థం చేసుకోవాలి. సాధారణంగా వర్కవుట్‌ చేసిన తర్వాత రోజు ఒంటి నొప్పులు వేధిస్తాయి. కానీ వర్కవుట్‌ అలవాటు అయ్యే వరకే ఈ నొప్పులన్నీ! అలాకాకుండా రోజుల తరబడి నొప్పులు వేధిస్తున్నాయంటే, మీరు తీసుకునే డైట్‌ సరిగా లేదని అర్థం చేసుకోవాలి.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 13