కళ్లు

కంటికీ కావాలి కాస్త విశ్రాంతి!

‘సర్వేంద్రియానామ్‌ నయనం ప్రధానం’... అందమైన ప్రపంచాన్ని మనకు పరిచయం చేసేవి కళ్ళే. మ‌న శ‌రీరంలోని అన్ని అవ‌యవాల్లో కళ్ళు చాలా ముఖ్య‌మైన‌వి. కళ్ళు లేక‌పోతే మ‌నం ఈ ప్ర‌పంచంలో దేన్నీ చూడ‌లేము....

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 4