కళ్లు

కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలు పోవాలంటే..

కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలు అందాన్ని తగ్గిస్తాయి. అయితే పాలు, సెనగపిండి పేస్ట్‌తో ఈ నల్లటి వలయాలను మాయం చేయవచ్చు. అందుకు రెండు టేబుల్‌ స్పూన్ల సెనగపిండిని...

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 4