ఈఎన్‌టీ

చెవిటి వారికోసం కొత్త సాఫ్ట్‌వేర్‌

వినికిడి లోపంతో బాధపడుతున్న వారికోసం సరికొత్త సాఫ్ట్‌వేర్‌ పోగ్రాంను శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ధి చేశారు. లిప్‌ రీడింగ్‌ ద్వారా ఎదుటి వ్యక్తి మాట్లాడే విషయాన్ని చదివేయడమే ఈ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ప్రత్యేకత అని ఆక్స్‌ఫర్డ్‌ వర్సిటీ పరిశోధకులు వివరించారు.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 1