ఈఎన్‌టీ

చెవిపోటు మటుమాయం

పసితనంలో సరిపడా పాలు, పోషకాహారం దొరక్కపోతే ఇతర శరీర భాగాలతో పాటు చెవిలోని శ్రవణ గ్రంధులు కూడా బలహీనపడతాయి. దీనివల్ల వినికిడి లోపాలు ఏర్పడటంతో పాటు చెవిలో దురద కురుపులు కావడం,

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 1