షుగర్ వస్తుందిలా

సూదిపోటు లేకుండా షుగర్‌ పరీక్ష

రక్తంలో చక్కెర స్థాయి తెలుసుకోవాలంటే వేళ్లపై సూదితో పొడవాల్సిందే! ఆ రక్తపు చుక్కను ఎలక్ట్రా‌నిక్‌ స్ట్రిప్‌పై వేయగానే చక్కెర ఏ స్థాయిలో ఉందో తెలుస్తుంది...

పూర్తి వివరాలు