షుగర్ వస్తుందిలా

షుగర్‌ ఉన్నవాళ్లు వేసవిలో ఏం చేయాలంటే..

వేసవి వెతలు మధుమేహులకు ఎక్కువ. ఈ కాలంలో తీసుకునే ఆహారం మొదలు, మందుల వరకూ మధుమేహులు ఎంతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎండ వేడి, వడగాడ్పుల ప్రభావం నుంచి కాపాడుకుంటూ..

పూర్తి వివరాలు