షుగర్ వస్తుందిలా

రోజూ గంట వ్యాయామంతో

ప్రతిరోజూ గంట సేపు కఠినమైన వ్యాయామాలు చేస్తే టైప్‌ 2 మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం 40 శాతం వరకూ తగ్గుతుందట! అబ్బే... రోజూ కసరత్తులు చేసేందుకు కుదరడం లేదంటారా? అయితే వారానికి కనీసం 150 నిమిషాల పాటు వేగంగా నడిచినా లేదా సైకిల్‌ తొక్కి

పూర్తి వివరాలు