డెంటల్

దంత సంరక్షణపై అవగాహనకు పోర్టల్‌

న్యూఢిల్లీ, మార్చి 20: దంతాలు, నోటి సంరక్షణపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక పోర్టల్‌ను ప్రారంభించింది. మార్చి 20న ప్రపంచ నోటి ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వశాఖ

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 2