డెంటల్

చిగుళ్లు బలంగా ఉండాలంటే..

నోరు, జీర్ణవ్యవస్థకు ముఖ ద్వారం. అందుకే నోటినోని ఏ భాగం వ్యాధిగ్రస్తమైనా దాని ప్రభావం, మన జీర్ణవ్యవస్థ మీద తప్పనిసరిగా పడుతుంది. చిగుళ్ల మీద పుండ్లు ఏర్పడి బ్యాక్టీరియాతో...

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 2