డెంగ్యూ, మలేరియా

మహమ్మారి మలేరియా

ప్రస్తుతం మలేరియాను నివారించటానికి మందు అందుబాటులో లేదు. క్వీన్స్‌ల్యాండ్‌కు చెందిన కొందరు పరిశోధకులు ఒక వ్యాక్సిన్‌ను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఇది అందుబాటులోకి రావటానికి మరో పదేళ్లు పడుతుంది.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 1