డెంగ్యూ, మలేరియా

లైటు వెలుగుతో దోమకాటుకు చెక్‌

విద్యుత్ దీపాల వెలుగు మలేరియా వ్యాప్తిని తగ్గిస్తోందా.. దోమ కాటును, తద్వారా మలేరియాను తప్పించుకోవడానికి లైటు తోడ్పడుతోందా.. అంటే శాస్త్రవేత్తలు అవుననే జవాబిస్తున్నారు

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 1