పిల్లల సంరక్షణ

పిల్లలకు పండ్లు ఇస్తున్నారా ?

తాజా పండ్లు కూరగాయలతో చక్కటి ఆరోగ్యం సొంతమవుతుందని ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు ఎవరికైనా సరే పోషకాహారం అత్యవసరం. అందుకే పండ్లు, కూరగాయలు ఎక్కువ తినాలి. అవే మనకు అనారోగ్యాన్ని దరిచేరనీయకుండా కాపాడే పోషకాలు అందిస్తాయి.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 5