పిల్లల సంరక్షణ

పరిశుభ్రమైన నీటితో పిల్లల్లో ఆస్తమా ముప్పు

పరిశుభ్రమైన మంచినీరు కూడా చిన్నారులలో అనారోగ్యానికి కారణమవుతోందని తాజా అధ్యయనం ఒకటి వెల్లడించింది. పసిపిల్లల విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్త తీసుకోవడం, శుభ్రమైన మంచినీళ్లను మాత్రమే తాగించడం సహజమే! అయితే,

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 4