పిల్లల సంరక్షణ

స్మార్ట్‌ బేబీ కేర్‌!

హైదరాబాద్‌కు చెందిన ప్రత్యూషా రెడ్డి - పసిబిడ్డల ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ‘నిమో బేబీవేర్‌’ను రూపొందించారు. ‘నిమోకేర్‌’ అనే హెల్త్‌స్టార్టప్‌ ప్రారంభించిన ఆమె తాము తయారుచేసిన...

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 7