కేన్సర్

కేన్సర్‌ నిర్ధారణలో ధ్వని తరంగాల సాయం

మన శరీరం నుంచి వెలువడే ధ్వని తరంగాలతో కేన్సర్‌ వంటి ప్రమాదకరమైన జబ్బును గుర్తించవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొన్నారు.శరీరంపై ఎలాంటి కోత లేకుండా, ప్రారంభంలోనే..

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 10