కేన్సర్

ఒకే రక్త పరీక్ష.. 8 కేన్సర్లు గుర్తింపు

ఒక్కో కేన్సర్‌కు ఒక్కో రకం పరీక్ష.. ఇలా ఎన్ని రకాల కేన్సర్లు ఉంటే అన్ని పరీక్షలు చేయాల్సిందే. దానికి బోలెడంత ఖర్చు. ఈ పరిస్థితిని దూరం చేసేందుకు అన్ని రకాల కేన్సర్లకు ఒకే పరీక్షను అమెరికాలోని జాన్స్‌ హోప్కిన్స్‌ శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు. ఎనిమిది రకాల కేన్సర్లను గుర్తించేలా రక్తపరీక్ష ‘కేన్సర్‌సీక్‌’ను అభివృద్ధి చేశారు.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 13