బ్రెయిన్ సమస్యలు

జీపీఎస్‌తో మెదడుకు చేటు!

ఏదైనా కొత్త ప్రాంతానికి వెళ్లాలంటే ఒకరిద్దరిని అడుగుతూ, దారిని జ్ఞాపకం పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా వెళ్లేవాళ్లం. జీపీఎస్‌ వచ్చాక కొత్త, పాతల భేదం తొలగిపోయింది. క్షణాల్లో రూటు

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 2