అందమే ఆనందం

ఐస్‌క్యూబ్‌తో అందం!

ఐస్‌క్యూబ్స్‌ సౌందర్య పోషణకూ పనికొస్తాయి. అదెలాగంటే.... మేకప్‌ ఎక్కువ సమయం పాటు ఉండాలంటే మేక్‌పకు ముందు ముఖచర్మాన్ని ఐస్‌క్యూబ్‌తో రుద్దాలి. ఇలా చేస్తే వేసుకున్న మేకప్‌ పాడైపోకుండా, ఎక్కువ సమయం తాజాగా ఉంటుంది.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 16