ఎసిడిటీ, గ్యాస్

ఎసిడిటీ పోవాలంటే..

వేళకు భోంచేయకపోవడం, హోటళ్లలో మసాలాలు, జంక్‌ ఫుడ్‌ తినడం, శీతలపానీయాలు తాగడం, దీర్ఘకాలిక జబ్బులకు మందుబిళ్లలు వేసుకోవడం.. వీటివల్ల కడుపులో గ్యాస్‌ తలెత్తి నానాతిప్పలు పడుతుంటాం. ట్యాబ్లెట్స్‌ వేసుకున్నప్పటికీ అప్పటికప్పుడు తప్పిస్తే.. శాశ్వత పరిష్కారం దొరకదు. అందుకే సహజ పద్ధతులతో గ్యాస్‌ను కట్టడి చేయాలంటే..

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 1