ఎసిడిటీ, గ్యాస్

అజీర్తికి - విరుగుడు

కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువగా తినడం వల్ల అజీర్తి సమస్య తలెత్తుతుంది. అయితే, కొన్ని పదార్థాలను తినడం ద్వారా, ఆ దోషం తొలగిపోతుంది. ఆయా పదార్థాలు, వాటి విరుగుళ్ల వివరాలు...

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 2