ఆయుర్వేదం

యాప్స్‌తో డయాబెటిస్‌ స్వీయ నియంత్రణ

ఆయుర్వేదం ద్వారా డయాబెటిస్‌ చికిత్సకు జాతీయ విధానాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆవిష్కరించింది. జాతీయ ఆయుర్వేద దినోత్సవానికి సంబంధించిన లోగోను కూడా విడుదల చేసింది. శుక్రవారం జాతీయ ఆయుర్వేద దినోత్సవం.

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 2