ఆయుర్వేదం

బి.పి.హెచ్‌తో జాగ్రత్త!

ఎంతసేపూ, గుండె, కిడ్నీలు, లివర్ల ప్రాధాన్యతల గురించే మాట్లాడతాం... కానీ, ప్రొస్ట్రేట్‌ గ్రంధి కూడా అంతే కీలకమైనది. పురుషుల్లో మాత్రమే ఉండే ఈ గ్రంధి యుక్త వయసు వచ్చేనాటికి

పూర్తి వివరాలు
Page: 1 of 3